Bóng đèn sợi đốtBóng đèn sợi đốt
 • Công suất:25W
 • Đầu đèn:E27
 • Đường kính vỏ bóng:50 mm
 • Màu ánh sáng:Ánh sáng vàng
Model: IL A50 25W
Giá bán lẻ đề xuất: 12.100 VNĐ
Bóng đèn sợi đốt
 • Công suất:40W
 • Đầu đèn:E27
 • Đường kính vỏ bóng:50 mm
 • Màu ánh sáng:Ánh sáng vàng
Model: IL A50 40W
Giá bán lẻ đề xuất: 12.100 VNĐ
Bóng đèn sợi đốt
 • Công suất:60W
 • Đầu đèn:E27
 • Đường kính vỏ bóng:60 mm
 • Màu ánh sáng:Ánh sáng vàng
Model: IL A60 60W
Giá bán lẻ đề xuất: 12.100 VNĐ
Bóng đèn sợi đốt
 • Công suất:25W
 • Đầu đèn:E27
 • Đường kính vỏ bóng:60 mm
 • Màu ánh sáng:Ánh sáng vàng
Model: IL A60 25W
Giá bán lẻ đề xuất: 8.800 VNĐ
Bóng đèn sợi đốt
 • Công suất:40W
 • Đầu đèn:E27
 • Đường kính vỏ bóng:60 mm
 • Màu ánh sáng:Ánh sáng vàng
Model: IL A60 40W
Giá bán lẻ đề xuất: 8.800 VNĐ
Bóng đèn sợi đốt
 • Công suất:25W
 • Đầu đèn:E27
 • Đường kính vỏ bóng:50 mm
 • Màu ánh sáng:Ánh sáng vàng
Model: IL M50 25W
Giá bán lẻ đề xuất: 8.800 VNĐ
Bóng đèn sợi đốt
 • Công suất:40W
 • Đầu đèn:E27
 • Đường kính vỏ bóng:50 mm
 • Màu ánh sáng:Ánh sáng vàng
Model: IL M50 40W
Giá bán lẻ đề xuất: 8.800 VNĐ
Bóng đèn sợi đốt
 • Công suất:60W
 • Đầu đèn:E27
 • Đường kính vỏ bóng:50 mm
 • Màu ánh sáng:Ánh sáng vàng
Model: IL M50 60W
Giá bán lẻ đề xuất: 8.800 VNĐ
Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


Hotline

0942 669 678