Menu

Danh mục sản phẩm

Bóng đèn LED bulb

10-15W

Bóng đèn LED Bulb trụ 12W

Giá bán lẻ đề xuất: 123.200 VNĐ
Model: TR70N1/12W.DCV2

Bóng đèn LED BULB Tròn 12W

Giá bán lẻ đề xuất: 89.100 VNĐ
Model: A70N1/12W.H

Bóng đèn LED BULB Tròn 15W

Giá bán lẻ đề xuất: 111.100 VNĐ
Model: A80N1/15W.H

Bóng đèn LED BULB Trụ 10W

Giá bán lẻ đề xuất: 79.200 VNĐ
Model: TR60N2/10W.H

Bóng đèn LED BULB Trụ 12W

Giá bán lẻ đề xuất: 89.100 VNĐ
Model: TR70N2/12W.H

Bóng đèn LED BULB Trụ 14W

Giá bán lẻ đề xuất: 113.300 VNĐ
Model: TR70N1/14W.H

Bóng đèn LED BULB Cảm biến 15W

Giá bán lẻ đề xuất: 211.200 VNĐ
Model: TR70.RAD 15W

Bóng đèn LED BULB DC 12W

Giá bán lẻ đề xuất: 143.000 VNĐ
Model: LED TR70N1 12-24VDC/12W